Teljes körű könyvelés
Könyvvizsgálat
Adótanácsadás
Jogi képviselet


Hírek

Számlázó program használatának bejelentése 2014.11.15-ig !

Kedves Ügyfelünk,

Szeretnék tájékoztatni minden Kedves Ügyfelünket, hogy 2014.november 15-ig az Adóhatóság felé kötelező bejelentést tenniük azoknak a vállalkozásoknak, akik számlázó programot használnak, melyben le kell jelenteni:

Bővebben...:

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj

Figyelem!
Azon cégeknek, melyek  élelmiszer termeléssel ill.  forgalmazással foglalkoznak ( tipikusan: közért, kisbolt, pékség,  vendéglátó egységek…), a 2012.05.01-i rendelet szerint  élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.  Ehhez bevallás is tartozik,  melynek határidejét az eredeti 05.31. helyett  kitolták  06.30.-ra.
Ha az Ön vállalkozása érintett a kérdésben , forduljon hozzánk, ill. kapcsolattartó könyvelőjéhez !

Adókedvezmény : Látvány -csapatsport támogatása

A lényege,  nagyon leegyszerűsítve:  2011-től Adóalapot és Adót is csökkenthet egy társaság,

Bővebben...:

Tagi kölcsön után fizetett kamat adóvonzata (APEH állásfoglalás)

Kérdés: Ha egy magánszemély a cége számára kölcsönt nyújt, és a kölcsön után kamatot vesz fel, az a vállalkozás és magánszemély számára milyen adózási, bevallási kötelezettséget jelent?

Ezt kamatadóként kell kezelni, és a kamatadót levonva nettó összeget kell kifizetni, vagy a magánszemély számára egyéb jövedelemnek minősülő bevételként kell kezelni?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 65. § (1) bekezdés utolsó fordulata szerint az ugyanezen szakasz a)-f) pontjaiban fel nem sorolt formában „kamatként megszerzett bevétel adókötelezettségének jogcímét a felek (a magánszemély és a kamatjövedelmet juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei figyelembevételével kell megállapítani, és ennek megfelelően kell a kifizetőt, illetőleg a magánszemélyt terhelő adókötelezettségeket (ideértve különösen a jövedelem, az adó, az adóelőleg megállapítását, megfizetését, bevallását, az adatszolgáltatást) teljesíteni”.

Tekintettel arra, hogy a tag által a vállalkozásnak nyújtott kölcsön kamatát az Szja tv. 65. §-a kifejezetten nem minősíti kamatjövedelemnek, így a jövedelem a felek között fennálló jogviszony szerint minősül. Ez azt jelenti, hogy ha a tag nem minősül vezető tisztségviselőnek vagy személyesen közreműködő tagnak, akkor a jövedelem a tagi jogviszonnyal összefüggésben illeti meg a magánszemélyt, így az egyéb jövedelemnek - és nem kamatjövedelemnek - tekintendő.

Az egyéb jövedelem adóalap-kiegészítéssel növelt összege után a magánszemélynek az adó mértékére vonatkozó rendelkezés (adótábla) szerinti személyi jövedelemadót kell megfizetnie. A társaság e kifizetéssel összefüggésben kifizetőként köteles az adóelőleget levonni, illetve az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (1) bekezdés aa) pontja szerint a 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást megfizetni.
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a tag vezető tisztségviselő, esetlegesen munkavállaló, vagy a tag a társaság tevékenységében személyesen közreműködik, akkor a kamatként megszerzett jövedelem nem egyéb, hanem nem önálló munkából származó, adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül.

Jogszabály:

  • 1995. évi CXVII. törvény 28. § (1)
  • 1995. évi CXVII. törvény 65. § (1)

Válaszadó:
dr. Honyek Péter

Kérdés azonosító: WE-9151

Válaszadás dátuma: 2010-06-25
© J. Schmidt és J. Szimon pénzügyi és jogi tanácsadó Kft.