Teljes körű könyvelés
Könyvvizsgálat
Adótanácsadás
Jogi képviselet


Hírek

Számlázó program használatának bejelentése 2014.11.15-ig !

Kedves Ügyfelünk,

Szeretnék tájékoztatni minden Kedves Ügyfelünket, hogy 2014.november 15-ig az Adóhatóság felé kötelező bejelentést tenniük azoknak a vállalkozásoknak, akik számlázó programot használnak, melyben le kell jelenteni:

Bővebben...:

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj

Figyelem!
Azon cégeknek, melyek  élelmiszer termeléssel ill.  forgalmazással foglalkoznak ( tipikusan: közért, kisbolt, pékség,  vendéglátó egységek…), a 2012.05.01-i rendelet szerint  élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.  Ehhez bevallás is tartozik,  melynek határidejét az eredeti 05.31. helyett  kitolták  06.30.-ra.
Ha az Ön vállalkozása érintett a kérdésben , forduljon hozzánk, ill. kapcsolattartó könyvelőjéhez !

Adókedvezmény : Látvány -csapatsport támogatása

A lényege,  nagyon leegyszerűsítve:  2011-től Adóalapot és Adót is csökkenthet egy társaság,

Bővebben...:

Adókedvezmény : Látvány -csapatsport támogatása

A lényege,  nagyon leegyszerűsítve:  2011-től Adóalapot és Adót is csökkenthet egy társaság,

ha egy olyan látvány-csapatsportot űző ( labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) egyesületet, szövetséget, stb. támogat, amely a  jogszabály alapján regisztráltatta magát (és erről igazolást tud kiadni, valamint arról is, hogy a jogszabály alapján ő a befogadott támogatást a meghatározott célra fogja felhasználni, és a kapott összeg belefér a keretébe… stb,)  jogosult a támogatást a  rendkívüli ráfordítások között elszámolni (nem kell vele adóalapot növelnie),  valamint  jogosult a  teljes összeggel a fizetendő társasági adóját  is  csökkenteni ( természetesen az általános korlát itt is megvan : így max.  annak 70%-áig).
Ez a lehetőség láthatóan a  2010-ben bevezetett  előadó-művészeti szervezetek támogatásával mutat szoros rokonságot adózástechnikailag. Itt is igaz, hogy az adott támogatás + az adó együttesen is  kevesebb, mint támogatás nélkül maga a társasági adó, akárcsak az a nem mellékes járulékos előny,  hogy  a következő évre az APEH által kivetésre kerülő adóelőleg is jóval kevesebb lesz.  Figyelem : ez sem a tárgyévi adóelőlgeket nem tudja csökkenteni, csak a következő évit . E témában jelen meg a közelmúltban egy NAV közemény, melyet lent idézünk.
Figyelmét köszönjük, ha további  kérdése van, forduljon hozzánk bátran!


J.Schmidt és  J.Szimon KFT


 2011.09.29.


Látvány-csapatsport támogatásának hatása a 2011. évi társasági adóelőlegre


A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 29/M. § értelmében a látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó új rendelkezéseket – Tao. tv. 4. § 41-45. pont, 22/C. §, 3. számú melléklet B) fejezet 15. pont – a hatálybalépésük napját (2011. június 30.) követően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni. Eszerint a látvány-csapatsportágak részére 2011. július 1-én vagy azt követően nyújtott támogatás az adóalapnál elismert költségnek (ráfordításnak) minősül, illetve utána a Tao. tv. 22/C. §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén adókedvezmény vehető igénybe.
Tekintettel arra, hogy a Tao. tv. nem ír elő arányosítási kötelezettséget az évközi hatályba lépés miatt, az adókedvezmény a teljes adóévi kötelezettség csökkentésére igénybe vehető a fizetendő adó 70 %-áig.
Lényeges azonban, hogy az újonnan beiktatott szabályok nem eredményeznek automatikusan változást a 2011. évben fizetendő társasági adóelőleg tekintetében, figyelemmel a Tao. tv. 26. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a fizetendő adóelőleg az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának összegével egyezik meg, ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónap volt (illetve az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegével minden más esetben). Természetesen az adózónak lehetősége nyílik arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 42. § (2) bekezdése értelmében az adóelőleg módosítását kérje az adóhatóságtól, ha számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. A kérelem az esedékesség időpontjáig nyújtható be.


[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály]
© J. Schmidt és J. Szimon pénzügyi és jogi tanácsadó Kft.